Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om årsakssammenhenger

12.49. Den edles elev

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Den edles elev som har lært mye, grubler ikke over spørsmål som disse:

‘Hva er det som må eksistere for at noe annet skal eksistere? Hva oppstår ut fra hvilke forutsetninger? Hva er det som må finnes for at splittelsen i subjekt og objekt skal finnes? Hva er det som må finnes for at de seks sansefeltene skal finnes? Hva er det som må finnes for at persepsjoner skal finnes? Hva er det som må finnes for at følelser skal finnes? Hva er det som må finnes for at begjær skal finnes? Hva er det som må finnes for at involveringer skal finnes? Hva er det som må finnes for at forventningsmønstre skal finnes? Hva er det som må finnes for at tilblivelse skal skje? Hva er det som må finnes for at forfall og undergang skal skje?’

Den edles elev som har lært mye, trenger ikke å basere seg på andre for å vite at når det ene finnes, finnes det andre, og når det ene oppstår, oppstår det andre. Det vil si at splittelsen i subjekt og objekt er betinget av den skjelnende bevissthet, de seks sansefeltene er betinget av splittelsen i subjekt og objekt, persepsjonen er betinget av de seks sansefeltene, følelsene er betinget av persepsjonen, begjæret er betinget av følelsene, involveringer er betinget av begjæret, forventningsmønstrene er betinget av involveringer, tilblivelse er betinget av forventningsmønstre, forfall og undergang er betinget av tilblivelse. Da vet han at det er slik verden oppstår.

Den edles elev som har lært mye, grubler heller ikke over spørsmål som disse:

‘Hva er det som ikke må eksistere for at noe annet ikke skal eksistere? Hva er det som må ta slutt for at noe annet skal ta slutt? Hva er det som ikke må finnes for at splittelsen i subjekt og objekt ikke skal finnes? Hva er det som ikke må finnes for at de seks sansefeltene ikke skal finnes? Hva er det som ikke må finnes for at persepsjoner ikke skal finnes? Hva er det som ikke må finnes for at følelser ikke skal finnes? Hva er det som ikke må finnes for at begjær ikke skal finnes? Hva er det som ikke må finnes for at involveringer skal finnes? Hva er det som ikke må finnes for at forventningsmønstre ikke skal finnes? Hva er det som ikke må finnes for at tilblivelse ikke skal skje? Hva er det som ikke må finnes for at forfall og undergang ikke skal skje?’

Den edles elev som har lært mye, trenger ikke å basere seg på andre for å vite at når det ene ikke finnes, finnes ikke det andre, og når det ene tar slutt, tar det andre slutt. Det vil si at splittelsen i subjekt og objekt tar slutt når den skjelnende bevissthet tar slutt, de seks sansefeltene tar slutt når splittelsen i subjekt og objekt tar slutt, persepsjonen tar slutt når de seks sansefeltene tar slutt, følelsene tar slutt når persepsjonen tar slutt, begjæret tar slutt når følelsene tar slutt, involveringer tar slutt når begjæret tar slutt, forventningsmønstrene tar slutt når involveringer tar slutt, tilblivelse tar slutt når forventningsmønstre tar slutt, forfall og undergang tar slutt når tilblivelse tar slutt. Da vet han at det er slik verden tar slutt.

Når den edles elev således forstår som det er hvordan verden oppstår og hvordan verden tar slutt, sier man at denne eleven har oppnådd rett syn og innsikt. Han har nådd fram til sannhetens natur og ser sannhetens natur. Han har fullført den kunnskapen og den viten som en student bør ha, han har åpnet sitt øre for sannheten, han har oppnådd edel nøysomhet og han har åpnet døren til det som ikke dør.»