Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om årsakssammenhenger

12.56. Den andre teksten om det store treet

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Tenk dere et stort tre, munker. Røttene går dypt ned på kryss og tvers i jorden og fører saft opp i greinene. Når treet på denne måten får næring, kan det stå slik lenge. Slik er det også hvis du ser på fordelene ved alt du kan involvere deg i. Da vil begjæret øke. Begjæret fører til involveringer, involveringer fører til forventningsmønstre, forventningsmønstre fører til tilblivelse og tilblivelse fører til forfall og undergang, sorg, klage, smerte, mismot og jammer. Slik oppstår altså alt det vi opplever som vondt.

Tenk dere et stort tre, munker. Så kommer det en mann med øks og kurv. Han hogger over røttene og graver dem opp, både de store og de små røttene. Deretter hogger han opp treet og kløyver veden. Så kutter han opp veden til fliser og lar dem tørke i solen og vinden. Deretter brenner han flisene til aske som han strør ut i vinden eller i elven. Da vil dette store treet være rykket opp med roten og aldri kunne vokse opp igjen. Slik er det også hvis du ser på ulempene ved alt du kan involvere deg i. Da vil begjæret ta slutt. Når begjæret tar slutt, tar involveringene slutt. Når involveringene tar slutt, tar forventningsmønstrene slutt. Når forventningsmønstrene tar slutt, skjer det ingen tilblivelse. Når det ikke skjer noen tilblivelse, skjer det heller ingen forfall og undergang, og heller ikke noen sorg, klage, smerte, mismot og jammer. Slik blir det slutt på alt det vi opplever som vondt.»