Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om årsakssammenhenger

12.60. Årsakssammenhenger

Slik har jeg hørt det:

En gang holdt Mesteren til i byen Kammasadamma i kuruenes land. Den ærverdige Ananda gikk bort og hilste høflig og satte seg ned ved siden av ham. Da Ananda hadde satt seg, vendte han seg mot Mesteren og sa:

«Det er vidunderlig så dyp læren om den betingede tilblivelsesprosessen er, Mester, og den virker også svært dypsindig. Likevel synes jeg den er ganske lett å forstå.»

«Si ikke det, Ananda. Læren om den betingede tilblivelsesprosessen både virker dyp og er dyp. Det er fordi folk ikke er klar over og forstår denne læren at de har viklet seg inn som garnfloker og grastuster, slik at de ikke klarer å løsrive seg fra den daglige tralten, men ender opp i pine og smerte og helveteslidelser.

«Hvis du ser på fordelene ved alt du kan involvere deg i, vil begjæret øke. Begjæret fører til involveringer, involveringer fører til forventningsmønstre, forventningsmønstre fører til tilblivelse og tilblivelse fører til forfall og undergang, sorg, klage, smerte, mismot og jammer. Slik oppstår altså alt det vi opplever som vondt.

Tenk deg et stort tre, Ananda. Røttene går dypt ned på kryss og tvers i jorden og fører saft opp i greinene. Når treet på denne måten får næring, kan det stå slik lenge. Slik er det også hvis du ser på fordelene ved alt du kan involvere deg i. Da vil begjæret øke. Begjæret fører til involveringer, involveringer fører til forventningsmønstre, forventningsmønstre fører til tilblivelse og tilblivelse fører til forfall og undergang, sorg, klage, smerte, mismot og jammer. Slik oppstår altså alt det vi opplever som vondt.

Hvis du ser på ulempene ved alt du kan involvere deg i, vil begjæret ta slutt. Når begjæret tar slutt, tar involveringene slutt. Når involveringene tar slutt, tar forventningsmønstrene slutt. Når forventningsmønstrene tar slutt, skjer det ingen tilblivelse. Når det ikke skjer noen tilblivelse, skjer det heller ingen forfall og undergang, og heller ikke noen sorg, klage, smerte, mismot og jammer. Slik blir det slutt på alt det vi opplever som vondt.

Tenk deg stort tre, Ananda. Så kommer det en mann med øks og kurv. Han hogger over røttene og graver dem opp, både de store og de små røttene. Deretter hogger han opp treet og kløyver veden. Så kutter han veden opp til fliser og lar dem tørke i solen og vinden. Deretter brenner han flisene til aske som han strør ut i vinden eller i elven. Da vil dette store treet være rykket opp med roten og aldri kunne vokse opp igjen. Slik er det også hvis du ser på ulempene ved alt du kan involvere deg i. Da vil begjæret ta slutt. Når begjæret tar slutt, tar involveringene slutt. Når involveringene tar slutt, tar forventningsmønstrene slutt. Når forventningsmønstrene tar slutt, skjer det ingen tilblivelse. Når det ikke skjer noen tilblivelse, skjer det heller ingen forfall og undergang, og heller ikke noen sorg, klage, smerte, mismot og jammer. Slik blir det slutt på alt det vi opplever som vondt.»