Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om årsakssammenhenger

12.64. Lidenskap

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Det finnes fire slags næring som opprettholder levende vesener eller slike som venter på å bli født, munker. Hvilke fire? Det ene er grov eller fin materiell næring, det andre er persepsjoner, det tredje er vilje og det fjerde er bevissthet. Dette er de fire slags næring som opprettholder levende vesener eller slike som venter på å bli født.

Hvis man føler lidenskap, nytelse og begjær etter materiell næring, vil den skjelnende bevisstheten feste seg til dette og styrke seg. Når den skjelnende bevisstheten fester seg og styrker seg, blir det etablert et skille mellom subjekt og objekt. Når det blir etablert et skille mellom subjekt og objekt, vil det bli flere reaksjoner. Når det blir flere reaksjoner, vil dette også bli noe som gjentar seg i framtiden. Når dette er noe som gjentar seg i framtiden, vil det også skje forfall og undergang i framtiden. Og når det skjer forfall og undergang i framtiden, vil dette skape sorg, problemer og plager, sier jeg.

Hvis man føler lidenskap, nytelse og begjær etter persepsjoner, vilje eller bevissthet som næring, vil den skjelnende bevisstheten feste seg til dette og styrke seg. Når den skjelnende bevisstheten fester seg og styrker seg, blir det etablert et skille mellom subjekt og objekt. Når det blir etablert et skille mellom subjekt og objekt, vil det bli flere reaksjoner. Når det blir flere reaksjoner, vil dette også bli noe som gjentar seg i framtiden. Når dette er noe som gjentar seg i framtiden, vil det også skje forfall og undergang i framtiden. Og når det skjer forfall og undergang i framtiden, vil dette skape sorg, problemer og plager, sier jeg.

Det er som når en kunstner kan skape et fullkomment bilde av en mann eller en kvinne hvis han bare har maling, lakk, hvis han har rørt ut blått, rødt eller andre fargestoffer og hvis han har et trebrett, en vegg eller et lerret, munker. På samme måte er det hvis man føler lidenskap, nytelse og begjær etter materiell næring. Da vil den skjelnende bevisstheten feste seg til dette og styrke seg. Når den skjelnende bevisstheten fester seg og styrker seg, blir det etablert et skille mellom subjekt og objekt. Når det blir etablert et skille mellom subjekt og objekt, vil det bli flere reaksjoner. Når det blir flere reaksjoner, vil dette også bli noe som gjentar seg i framtiden. Når dette er noe som gjentar seg i framtiden, vil det også skje forfall og undergang i framtiden. Og når det skjer forfall og undergang i framtiden, vil dette skape sorg, problemer og plager, sier jeg.

Hvis man ikke føler lidenskap, nytelse og begjær etter materiell næring, vil den skjelnende bevisstheten ikke feste seg til dette og heller ikke styrke seg. Når den skjelnende bevisstheten verken fester seg eller styrker seg, blir det ikke etablert noe skille mellom subjekt og objekt. Når det ikke blir etablert noe skille mellom subjekt og objekt, vil det heller ikke bli flere reaksjoner. Når det ikke blir flere reaksjoner, vil dette heller ikke bli noe som gjentar seg i framtiden. Når dette ikke er noe som gjentar seg i framtiden, vil det ikke skje forfall og undergang i framtiden. Og når det ikke skjer forfall og undergang i framtiden, vil dette heller ikke skape sorg, problemer og plager, sier jeg.

Hvis man ikke føler lidenskap, nytelse og begjær etter persepsjoner, vilje eller bevissthet som næring, vil den skjelnende bevisstheten ikke feste seg til dette og heller ikke styrke seg. Når den skjelnende bevisstheten verken fester seg eller styrker seg, blir det ikke etablert noe skille mellom subjekt og objekt. Når det ikke blir etablert noe skille mellom subjekt og objekt, vil det heller ikke bli flere reaksjoner. Når det ikke blir flere reaksjoner, vil dette heller ikke bli noe som gjentar seg i framtiden. Når dette ikke er noe som gjentar seg i framtiden, vil det ikke skje forfall og undergang i framtiden. Og når det ikke skjer forfall og undergang i framtiden, vil dette heller ikke skape sorg, problemer og plager, sier jeg.

Tenk dere et hus med spisse gavler og med vinduer mot både nord, øst, sør og vest, munker. Hvis det kommer en solstråle inn av vinduet på østveggen, hva treffer den da?»

«Den treffer vestveggen, Mester.»

«Hva treffer den hvis det ikke er noen vegg der?»

«Da treffer den marken, Mester.»

«Hva treffer den hvis det ikke er noen mark der?»

«Da treffer den vannet, Mester.»

«Men hva treffer den hvis det ikke er noe vann der, heller?»

«Da treffer den ikke noe, Mester.»

«Nettopp, munker. Slik er det også hvis man ikke føler lidenskap, nytelse og begjær etter materiell næring. Da vil den skjelnende bevisstheten ikke feste seg til dette og heller ikke styrke seg. Når den skjelnende bevisstheten verken fester seg eller styrker seg, blir det ikke etablert noe skille mellom subjekt og objekt. Når det ikke blir etablert noe skille mellom subjekt og objekt, vil det heller ikke bli flere reaksjoner. Når det ikke blir flere reaksjoner, vil dette heller ikke bli noe som gjentar seg i framtiden. Når dette ikke er noe som gjentar seg i framtiden, vil det ikke skje forfall og undergang i framtiden. Og når det ikke skjer forfall og undergang i framtiden, vil dette heller ikke skape sorg, problemer og plager, sier jeg.

Hvis man ikke føler lidenskap, nytelse og begjær etter persepsjoner, vilje eller bevissthet som næring, vil den skjelnende bevisstheten ikke feste seg til dette og heller ikke styrke seg. Når den skjelnende bevisstheten verken fester seg eller styrker seg, blir det ikke etablert noe skille mellom subjekt og objekt. Når det ikke blir etablert noe skille mellom subjekt og objekt, vil det heller ikke bli flere reaksjoner. Når det ikke blir flere reaksjoner, vil dette heller ikke bli noe som gjentar seg i framtiden. Når dette ikke er noe som gjentar seg i framtiden, vil det ikke skje forfall og undergang i framtiden. Og når det ikke skjer forfall og undergang i framtiden, vil dette heller ikke skape sorg, problemer og plager, sier jeg.»