Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om årsakssammenhenger

12.65. Den gamle byen

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Før jeg hadde oppnådd full oppvåkning, før jeg hadde våknet, da jeg fremdeles var en som søkte oppvåkning, tenkte jeg som så: ‘Verden er sannelig full av problemer! Fenomener blir til, forfaller og går til grunne – fenomener oppstår og blir borte igjen. Ingen vet veien bort fra disse smertene som følger av at alt forfaller og går til grunne. Å, når skal jeg finne en slik vei?’

Da tenkte jeg videre: ‘Hva er forutsetningen for at fenomener forfaller og går til grunne? Hvilke betingelser må oppfylles for at dette skal skje?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at fenomener forfaller og går til grunne fordi de først blir til. At noe blir til, er forutsetningen for at det skal forfalle og gå til grunne, tilblivelse er betingelsen for forfall og undergang.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva er forutsetningen for at noe skal bli til? Hvilke betingelser må oppfylles for at dette skal skje?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at fenomener blir til som følge av forventningsmønstre. Forventningsmønstre er forutsetningen for at noe skal bli til, forventningsmønstre er betingelsen for tilblivelse.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva er forutsetningen for skapende prosesser? Hvilke betingelser må oppfylles for at dette skal skje?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at forventningsmønstre skyldes involveringer. Involveringer er forutsetningen for forventningsmønstre, involveringer er betingelsen for forventningsmønstre.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva er forutsetningen for involveringer? Hvilke betingelser må oppfylles for at dette skal skje?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at involveringer skyldes begjær. Begjær er forutsetningen for involveringer, begjær er betingelsen for involveringer.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva er forutsetningen for begjær? Hvilke betingelser må oppfylles for at dette skal skje?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at begjær skyldes følelser. Følelser er forutsetningen for begjær, følelser er betingelsen for begjær.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva er forutsetningen for følelser? Hvilke betingelser må oppfylles for at dette skal skje?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at følelser skyldes persepsjoner. Persepsjoner er forutsetningen for følelser, persepsjon er betingelsen for følelser.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva er forutsetningen for persepsjon? Hvilke betingelser må oppfylles for at dette skal skje?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at persepsjon skyldes de seks sansefeltene. De seks sansefeltene er forutsetningen for persepsjon, sansefeltene er betingelsen for persepsjon.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva er forutsetningen for de seks sansefeltene? Hvilke betingelser må oppfylles for at dette skal skje?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at de seks sansefeltene skyldes splittelsen i subjekt og objekt. Splittelsen i subjekt og objekt er forutsetningen for de seks sansefeltene, splittelsen i subjekt og objekt er betingelsen for de seks sansefeltene.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva er forutsetningen for splittelsen i subjekt og objekt? Hvilke betingelser må oppfylles for at dette skal skje?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at splittelsen i subjekt og objekt skyldes den skjelnende bevisstheten. Den skjelnende bevisstheten er forutsetningen for splittelsen i subjekt og objekt, den skjelnende bevisstheten er betingelsen for splittelsen i subjekt og objekt.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva er forutsetningen for den skjelnende bevisstheten? Hvilke betingelser må oppfylles for at dette skal skje?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at bevisstheten skyldes splittelsen i subjekt og objekt. Splittelsen i subjekt og objekt er forutsetningen for den skjelnende bevisstheten, splittelsen i subjekt og objekt er betingelsen for den skjelnende bevisstheten.

Da tenkte jeg: ‘Denne skjelnende bevisstheten vender tilbake til seg selv og kommer ikke forbi splittelsen i subjekt og objekt. Det er slik tingene blir til, eldes, dør og blir borte og oppstår igjen, nemlig ved at splittelsen i subjekt og objekt former den skjelnende bevissthet, den skjelnende bevisstheten former splittelsen i subjekt og objekt, splittelsen i subjekt og objekt former de seks sansefeltene, de seks sansefeltene former persepsjonen, persepsjonen former følelsene, følelsene former begjær, begjær former involveringer, involveringer former forventningsmønstrene, forventningsmønstrene fører til tilblivelse, tilblivelse fører til forfall og undergang, og dette skaper sorg og smerte. Slik oppstår all denne sorgen og smerten.’

Slik oppstår det, slik oppstår det – jeg fikk øynene opp for dette og jeg oppdaget denne læren som ingen andre hadde fortalt meg, og det oppsto erkjennelse, innsikt og viten i meg.

Videre tenkte jeg: ‘Hva må mangle for at forfall og undergang ikke skal skje? Hva må avsluttes for at forfall og undergang skal avsluttes?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at når det ikke skjer noen tilblivelse, kan det heller ikke skje noe forfall og undergang. Når tilblivelsen blir avsluttet, blir også forfall og undergang avsluttet.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva må mangle for at tilblivelse ikke skal skje? Hva må avsluttes for at tilblivelse skal avsluttes?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at når det ikke finnes forventningsmønstre, skjer det heller ingen tilblivelse. Når forventningsmønstrene blir avsluttet, blir også tilblivelsen avsluttet.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva må mangle for at forventningsmønstre ikke skal inntreffe? Hva må avsluttes for at forventningsmønstrene skal avsluttes?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at forventningsmønstre skyldes involveringer. Når involveringene tar slutt, tar også forventningsmønstrene slutt.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva må mangle for at involveringer ikke skal inntreffe? Hva må avsluttes for at involveringene skal avsluttes?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at involveringer skyldes begjær. Når begjæret tar slutt, tar også involveringene slutt.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva må mangle for at begjær ikke skal inntreffe? Hva må avsluttes for at begjæret skal avsluttes?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at begjær skyldes følelser. Når følelsene tar slutt, tar også begjæret slutt.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva må mangle for at følelsene ikke skal inntreffe? Hva må avsluttes for at følelsene skal avsluttes?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at følelser skyldes persepsjoner. Når persepsjonene tar slutt, tar også følelsene slutt.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva må mangle for at persepsjoner ikke skal inntreffe? Hva må avsluttes for at persepsjonene skal avsluttes?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at persepsjoner skyldes de seks sansefeltene. Når de seks sansefeltene tar slutt, tar også persepsjonene slutt.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva må mangle for at de seks sansefeltene ikke skal inntreffe? Hva må avsluttes for at de seks sansefeltene skal avsluttes?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at de seks sansefeltene skyldes splittelsen i subjekt og objekt. Når splittelsen i subjekt og objekt tar slutt, tar også de seks sansefeltene slutt.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva må mangle for at splittelsen i subjekt og objekt skal avsluttes? Hva må avsluttes for at splittelsen i subjekt og objekt skal avsluttes?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at splittelsen i subjekt og objekt skyldes den skjelnende bevissthet. Når den skjelnende bevissthet tar slutt, tar også splittelsen i subjekt og objekt slutt.

Da tenkte jeg videre: ‘Hva må mangle for at den skjelnende bevissthet skal avsluttes? Hva må avsluttes for at den skjelnende bevissthet skal avsluttes?’ Da jeg hadde tenkt grundig gjennom dette, forsto og innså jeg at når splittelsen i subjekt og objekt ikke finnes, finnes heller ikke den skjelnende bevissthet. Når splittelsen i subjekt og objekt tar slutt, tar også den skjelnende bevissthet slutt.

Da innså jeg dette, munker: ‘Jeg har funnet veien til oppvåkning. Den er slik: Når splittelsen i subjekt og objekt tar slutt, tar den skjelnende bevissthet slutt. Når den skjelnende bevissthet tar slutt, tar splittelsen i subjekt og objekt slutt. Når splittelsen i subjekt og objekt tar slutt, tar de seks sansefeltene slutt. Når de seks sansefeltene tar slutt, tar persepsjonen slutt, osv. Dette er slutten på det som gjør vondt. Slik tar det slutt – slik tar det slutt!’ Jeg fikk øynene opp for dette og jeg oppdaget denne læren som ingen andre hadde fortalt meg, og det oppsto erkjennelse, innsikt og viten i meg.

Det er som om en mann på vandring i skog og villmark skulle få øye på en gammel sti, en gammel vei som folk hadde ferdes på i gamle dager. Han følger veien og oppdager en gammel by, en gammel hovedstad, der det bodde folk i gamle dager. Byen er vakker. Den har hager, parker, dammer og grunnmurer. Så går han til kongen eller ministeren i landet og forteller om oppdagelsen, og ber dem bygge opp igjen byen. Det blir gjort, og byen blir rik og velstående og fylt av glade mennesker.

På samme måte har også jeg oppdaget en gammel sti, en gammel vei, som de oppvåknede fulgte før i tiden. Og hva er denne gamle stien, denne gamle veien som de oppvåknede fulgte før i tiden, munker? Det er den åttedelte veien: rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er den gamle stien, denne gamle veien som de oppvåknede fulgte før i tiden. Jeg fulgte denne veien, og da fikk jeg innsikt i forfall og undergang. Jeg fikk innsikt i årsaken til forfall og undergang, hvordan forfall og undergang tar slutt og veien som fører til at forfall og undergang tar slutt. Jeg fulgte denne veien, og da fikk jeg innsikt i tilblivelse, i forventningsmønstre, involveringer, begjær, følelser, persepsjon, de seks sansefeltene, splittelsen i subjekt og objekt, og jeg fikk innsikt i den skjelnende bevissthet, årsaken til den skjelnende bevissthet, hvordan den skjelnende bevissthet tar slutt og veien som fører til at den skjelnende bevissthet tar slutt. Jeg fulgte denne veien, og da fikk jeg innsikt i reaksjoner, i årsaken til reaksjoner, hvordan reaksjoner tar slutt og veien som fører til at reaksjoner tar slutt.

Denne innsikten har jeg formidlet til munker, nonner, legmenn og legkvinner. Denne opphøyde levemåten har bredt seg til mange, og den har vokst og styrket seg slik at den er godt befestet blant både guder og mennesker.»