Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om grunnelementer

14.1. Forskjellige grunnelementer

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Jeg skal fortelle dere om de forskjellige grunnelementene, munker. Så hør godt etter og legg merke til det jeg sier!»

«Ja vel, Mester,» svarte munkene.

Mesteren sa:

«Hvordan er de forskjellige grunnelementene, munker? Det er øyet, synlige former og synsbevissthet; øret, lyder og hørselsbevissthet; nesen, dufter og duftbevissthet; tungen, smaker og smaksbevissthet; kroppen, berøringer og kroppsbevissthet; sinnet, ideer og sinnsbevissthet. Dette kalles de forskjellige grunnelementene, munker.»