Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om grunnelementer

14.10. Den andre teksten om forskjellige persepsjoner

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Betinget av forskjellige grunnelementer oppstår forskjellige identifikasjoner. Betinget av forskjellige identifikasjoner oppstår forskjellige reaksjoner. Betinget av forskjellige reaksjoner oppstår forskjellige lyster. Betinget av forskjellige lyster oppstår forskjellige lidenskaper. Betinget av forskjellige lidenskaper oppstår forskjellige lengsler. Betinget av lengsler oppstår forskjellige ervervelser. Det er ikke slik at forskjellige lengsler oppstår av forskjellige ervervelser, forskjellige lidenskaper oppstår betinget av forskjellige lengsler, forskjellige lyster oppstår betinget av forskjellige lidenskaper, forskjellige reaksjoner oppstår betinget av forskjellige lyster, forskjellige identifikasjoner oppstår betinget av forskjellige reaksjoner eller at forskjellige grunnelementer oppstår betinget av forskjellige identifikasjoner.

Hvordan er de forskjellige grunnelementene, munker? Det er øyet, øret, nesen, tungen, kroppen og sinnet. Dette kalles de forskjellige grunnelementene, munker.

Og hvordan forholder det seg med dette at betinget av forskjellige grunnelementer oppstår forskjellige identifikasjoner, betinget av forskjellige identifikasjoner oppstår forskjellige reaksjoner, betinget av forskjellige reaksjoner oppstår forskjellige lyster, betinget av forskjellige lyster oppstår forskjellige lidenskaper, betinget av forskjellige lidenskaper oppstår forskjellige lengsler og betinget av lengsler oppstår forskjellige ervervelser; mens det ikke er slik at forskjellige lengsler oppstår av forskjellige ervervelser, forskjellige lidenskaper oppstår betinget av forskjellige lengsler, forskjellige lyster oppstår betinget av forskjellige lidenskaper, forskjellige reaksjoner oppstår betinget av forskjellige lyster, forskjellige identifikasjoner oppstår betinget av forskjellige reaksjoner eller at forskjellige grunnelementer oppstår betinget av forskjellige identifikasjoner, munker?

Betinget av formelementet oppstår identifikasjon av former, munker. Betinget av identifikasjon av former oppstår reaksjon på former. Betinget av reaksjon på former oppstår lyst på former. Betinget av lyst på former oppstår lidenskap overfor former. Betinget av lidenskap overfor former oppstår lengsel etter former. Betinget av lengsel etter former erverver man seg forskjellige former… Betinget av idéelementet oppstår identifikasjon av en idé. Betinget av identifikasjon av en idé oppstår reaksjon på en idé. Betinget av reaksjon på en idé oppstår lyst på en idé. Betinget av lyst på en idé oppstår lidenskap overfor en idé, betinget av lidenskap overfor en idé oppstår lengsel etter ideen og betinget av lengsel etter ideen skaffer man seg den. Det er ikke slik at lengsel etter en idé oppstår fordi man skaffer seg den, at lidenskap etter en idé oppstår betinget av lengsel etter ideen, at lyst på ideen oppstår betinget av lidenskap for ideen, at reaksjon på ideen oppstår betinget av lyst på ideen, at identifikasjon av en idé oppstår betinget av reaksjon på ideen eller at idéelementet oppstår betinget av identifikasjon av ideen.

Slik forholder det seg altså med dette at betinget av forskjellige grunnelementer oppstår forskjellige identifikasjoner, betinget av forskjellige identifikasjoner oppstår forskjellige reaksjoner, betinget av forskjellige reaksjoner oppstår forskjellige lyster, betinget av forskjellige lyster oppstår forskjellige lidenskaper, betinget av forskjellige lidenskaper oppstår forskjellige lengsler og betinget av lengsler oppstår forskjellige ervervelser; mens det ikke er slik at forskjellige lengsler oppstår av forskjellige ervervelser, forskjellige lidenskaper oppstår betinget av forskjellige lengsler, forskjellige lyster oppstår betinget av forskjellige lidenskaper, forskjellige reaksjoner oppstår betinget av forskjellige lyster, forskjellige identifikasjoner oppstår betinget av forskjellige reaksjoner eller at forskjellige grunnelementer oppstår betinget av forskjellige identifikasjoner, munker.»