Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om grunnelementer

14.11. Sju grunnelementer

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Det finnes sju grunnelementer, munker. Hvilke sju? Det er stråleelementet, skjønnhetselementet, det uendelige roms element, den uendelige bevissthets element, intethetens element, elementet der det verken er sansning eller ikke-sansning, og elementet der all sansning og følelse opphører. Dette er de sju grunnelementene, munker.»

Da Mesteren hadde sagt dette, var det en munk som sa:

«Hvordan kan vi kjenne disse elementene du nevner, Mester»

«Stråleelementet kan vi kjenne i forhold til mørket, munk. Skjønnhetselementet kan vi kjenne i forhold til det stygge. Det uendelige roms element kan vi kjenne i forhold til former. Den uendelige bevissthets element kan vi kjenne i forhold til det uendelige rom. Intethetens element kan vi kjenne i forhold til den uendelige bevissthets element. Det elementet der det verken er sansning eller ikke sansning, kan vi kjenne i forhold til intetheten. Og det elementet der all sansning og følelse opphører, kan vi kjenne i forhold til avslutningen.»

«Og hvordan kan vi nå fram til disse elementene, Mester?»

«Stråleelementet, skjønnhetselementet, det uendelige roms element, den uendelige bevissthets element og intethetens element når man fram til ved å oppnå sanseidentifikasjon. Elementet der det verken er sansning eller ikke sansning når man fram til gjennom de øvrige reaksjonsaktivitetene. Og elementet der all sansning og følelse opphører, når man fram til gjennom å oppnå opphør, munk.»