Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om grunnelementer

14.12. Med årsaksgrunnlag

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Tanker om sanselighet oppstår ut fra en årsak, munker. De oppstår ikke uten grunn. Tanker om vold oppstår ut fra en årsak, munker. De oppstår ikke uten grunn. Tanker om grusomhet oppstår ut fra en årsak, munker. De oppstår ikke uten grunn.

Hvordan skjer dette? Man observerer sanselighet ut fra sanselige fenomener. Fordi man observerer sanselighet, oppstår tanker om sanselighet. Fordi det oppstår tanker om sanselighet, får man lyst på sanselige opplevelser. Fordi man får lyst på sanselighet, oppstår en brennende trang til sanselighet. Fordi det oppstår en brennende trang til sanselighet, oppsøker man sanselighet. Og et vanlig menneske, som ikke har lært så mye, og som oppsøker sanselighet, begår tre former for ugjerninger: med kroppen, med talen og med sinnet.

Hvordan skjer dette? Man observerer vold ut fra voldelige fenomener. Fordi man observerer vold, oppstår tanker om vold. Fordi det oppstår tanker om vold, får man lyst på voldelige opplevelser. Fordi man får lyst på vold, oppstår en brennende trang til vold. Fordi det oppstår en brennende trang til vold, oppsøker man vold. Og et vanlig menneske, som ikke har lært så mye, og som oppsøker vold, begår tre former for ugjerninger: med kroppen, med talen og med sinnet.

Hvordan skjer dette? Man observerer grusomhet ut fra grusomme fenomener. Fordi man observerer grusomhet, oppstår tanker om grusomhet. Fordi det oppstår tanker om grusomhet, får man lyst på grusomme opplevelser. Fordi man får lyst på grusomhet, oppstår en brennende trang til grusomhet. Fordi det oppstår en brennende trang til grusomhet, oppsøker man grusomhet. Og et vanlig menneske, som ikke har lært så mye, og som oppsøker grusomhet, begår tre former for ugjerninger: med kroppen, med talen og med sinnet.

Det er som om en mann skulle kaste en brennende fakkel ned i en haug med tørt gras og ikke slukke den straks med hender eller føtter. Da ville de småkrypene som lever der i graset, straks omkomme. Og en filosof eller en brahman som opplever uharmoniske inntrykk og som ikke er rask til å slukke dem, gjøre ende på dem og ikke la dem få vokse og utvikle seg, vil oppleve lidelse, fortvilelse og et feberhett sinn trang her og nå. Og etter at han er død og kroppen er gått i oppløsning, kan han regne med å havne i vonde tilstander.

«Tanker på å gi avkall oppstår ut fra en årsak, munker. De oppstår ikke uten grunn. Tanker om ikke-vold oppstår ut fra en årsak, munker. De oppstår ikke uten grunn. Tanker om å avstå fra grusomhet oppstår ut fra en årsak, munker. De oppstår ikke uten grunn.

Hvordan skjer dette? Man observerer det å gi avkall ut fra andre som gir avkall på noe. Fordi man ser noen gi avkall, får man selv tanker om å gi avkall. Når man får tanker om å gi avkall, får man også lyst til å gi avkall. Fordi man får lyst til å gi avkall, oppstår en brennende trang til å gi avkall. Og fordi det oppstår en brennende trang til å gi avkall, prøver man å praktisere det å gi avkall. Den edles elev som praktiserer å gi avkall, gjør tingene riktig på tre måter: med kroppen, med talen og med sinnet.

Man observerer ikke-vold ut fra andre som praktiserer ikke-vold. Fordi man ser noen praktisere ikke-vold, får man selv tanker om å praktisere ikke-vold. Når man får tanker om å praktisere ikke-vold, får man også lyst til å praktisere ikke-vold. Fordi man får lyst til å praktisere ikke-vold, oppstår en brennende trang til å praktisere ikke-vold. Og fordi det oppstår en brennende trang til å praktisere ikke-vold, prøver man å praktisere ikke-vold. Den edles elev som praktiserer ikke-vold, gjør tingene riktig på tre måter: med kroppen, med talen og med sinnet.

Hvordan skjer dette? Man observerer det å avstå fra grusomhet ut fra andre som avstår fra grusomhet. Fordi man ser noen avstå fra grusomhet, får man selv tanker om å avstå fra grusomhet. Når man får tanker om å avstå fra grusomhet, får man også lyst til å avstå fra grusomhet. Fordi man får lyst til å avstå fra grusomhet, oppstår en brennende trang til å avstå fra grusomhet. Og fordi det oppstår en brennende trang til å avstå fra grusomhet, prøver man å praktisere det å avstå fra grusomhet. Den edles elev som praktiserer å avstå fra grusomhet, gjør tingene riktig på tre måter: med kroppen, med talen og med sinnet.

Det er som om en mann skulle kaste en brennende fakkel ned i en haug med tørt gras og straks slukke den med hender eller føtter. Da ville de småkrypene som lever der i graset, ikke omkomme. Og en filosof eller en brahman som opplever uharmoniske inntrykk og som er rask til å slukke dem, gjøre ende på dem og ikke la dem få vokse og utvikle seg, vil oppleve lykke, glede og svalende sinnsro her og nå. Og etter at han er død og kroppen er gått i oppløsning, kan han regne med å havne i gode tilstander.