Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om grunnelementer

14.15. De som vandrer sammen

En gang da Mesteren var på Gribbetoppen ved Rajagaha, vandret Sariputta fram og tilbake der sammen med mange munker. Moggallana den store vandret også fram og tilbake sammen med mange munker, og Kassapa den store, Anuruddha, Punna, Mantanis sønn, Upali, Ananda og Devadatta vandret også fram og tilbake sammen med hver sin gruppe munker.

Mesteren snudde seg mot munkene og sa:

«Ser dere Sariputta som vandrer der sammen med mange andre munker?»

«Ja, Mester.»

«Alle de munkene har stor visdom. Ser dere Moggallana den store som vandrer der sammen med mange munker?»

«Ja, Mester.»

«Alle de munkene har store krefter. Ser dere Kassapa som vandrer der sammen med mange munker?»

«Ja, Mester.»

«Alle de munkene snakker om hard trening. Ser dere Anuruddha som vandrer der sammen med mange munker?»

«Ja, Mester.»

«Alle de munkene er klarsynte. Ser dere Punna, Mantanis sønn, som vandrer der sammen med mange munker?»

«Ja, Mester.»

«Alle de munkene snakker om læren. Ser dere Upali som vandrer der sammen med mange munker?»

«Ja, Mester.»

«Alle de munkene kjenner treningsdisiplinen. Ser dere Ananda som vandrer der sammen med mange munker?»

«Ja, Mester.»

«Alle de munkene er meget lærde. Ser dere Devadatta som vandrer der sammen med mange munker?»

«Ja, Mester.»

«Alle de munkene har onde ønsker. Folk kommer sammen og treffes på forskjellige grunnlag, munker. De med dårlig smak kommer sammen med og treffes med andre med dårlig smak, og de med god smak kommer sammen med og treffes med andre med god smak. Slik var det før i tiden, slik kommer det til å bli, og slik er det nå for tiden.»