Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om grunnelementer

14.16. En tekst med vers

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Folk kommer sammen og treffes på forskjellige grunnlag, munker. De med dårlig smak kommer sammen med og treffes med andre med dårlig smak. Slik var det før i tiden, slik kommer det til å bli, og slik er det nå for tiden.

Det er som når møkk renner sammen med møkk, urin renner sammen med urin, spytt renner sammen med spytt, puss renner sammen med puss og blod renner sammen med blod. På samme måte kommer folk sammen og treffes på forskjellige grunnlag, munker. De med dårlig smak kommer sammen med og treffes med andre med dårlig smak. Slik var det før i tiden, slik kommer det til å bli, og slik er det nå for tiden.

Folk kommer sammen og treffes på forskjellige grunnlag, munker. De med god smak kommer sammen med og treffes med andre med god smak. Slik var det før i tiden, slik kommer det til å bli, og slik er det nå for tiden.

Det er som når melk renner sammen med melk, olje renner sammen med olje, smeltet smør renner sammen med smeltet smør, honning renner sammen med honning og sirup renner sammen med sirup. På samme måte kommer folk sammen og treffes på forskjellige grunnlag, munker. De med god smak kommer sammen med og treffes med andre med god smak. Slik var det før i tiden, slik kommer det til å bli, og slik er det nå for tiden.»

Slik talte Mesteren, og han føyde til disse versene:

«Lystenes villnis oppstår i samkvem
og brytes når samkvemet tar slutt.
Det som når en mann klamrer seg
til en planke i havet, og synker.

På samme måte synker den gode
når han har samkvem med latsabber.
Hold dere derfor borte fra latsabber,
fra folk som lever i slapphet og latskap.

Det er bedre å pleie omgang
med ensomme vismenn
som alltid er iherdige
og praktiserer sin meditasjon.»