Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om grunnelementer

14.17. Samkvem med dem som ikke har tillit

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Folk kommer sammen og treffes på forskjellige grunnlag, munker. De som mangler tillit, kommer sammen med dem som ikke har tillit, de som mangler respekt for andre, kommer sammen med dem som ikke har respekt for andre, de som mangler selvrespekt, kommer sammen med dem som ikke har selvrespekt, de uvitende kommer sammen med de uvitende, latsabbene kommer sammen med latsabber, de uoppmerksomme kommer sammen med de uoppmerksomme, og de dumme kommer sammen med de dumme. Slik var det før i tiden, slik kommer det til å bli, og slik er det nå for tiden.

Folk kommer sammen og treffes på forskjellige grunnlag, munker. De tillitsfulle kommer sammen med dem som har tillit, de som har respekt for andre, kommer sammen med dem som har respekt for andre, de som har selvrespekt, kommer sammen med dem som har selvrespekt, de lærde kommer sammen med de lærde, de iherdige kommer sammen med de iherdige, de som praktiserer oppmerksomhet kommer sammen med de som praktiserer oppmerksomhet, og de kloke kommer sammen med de kloke. Slik var det før i tiden, slik kommer det til å bli, og slik er det nå for tiden.