Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om grunnelementer

14.39. Den tredje teksten om filosofer og brahmaner

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Filosofer og brahmaner som ikke forstår jordegenskapen, som ikke forstår hvordan jordegenskapen oppstår, som ikke forstår hvordan jordegenskapen blir borte og som ikke forstår veien til at jordegenskapen skal bli borte … som ikke forstår vannegenskapen … som ikke forstår ildegenskapen … som ikke forstår vindegenskapen, som ikke forstår hvordan vindegenskapen oppstår, som ikke forstår hvordan vindegenskapen blir borte og som ikke forstår veien til at vindegenskapen skal bli borte, vil jeg ikke regne som filosofer eller brahmaner, jeg vil ikke kalle dem filosofer blant filosofer eller brahmaner blant brahmaner, og jeg vil heller ikke si at har sett og erkjent her og nå hva det vil si å være filosof eller brahman, og de har heller ikke virkeliggjort eller sett meningen med å være dette.

Men alle filosofer og brahmaner som forstår jordegenskapen, som forstår hvordan jordegenskapen oppstår, som forstår hvordan jordegenskapen blir borte og som forstår veien til at jordegenskapen skal bli borte … som forstår vannegenskapen … som forstår ildegenskapen … som forstår vindegenskapen, som forstår hvordan vindegenskapen oppstår, som forstår hvordan vindegenskapen blir borte og som forstår veien til at vindegenskapen skal bli borte, vil jeg regne som filosofer og brahmaner, jeg vil kalle dem filosofer blant filosofer og brahmaner blant brahmaner, og jeg vil si at de har sett og erkjent her og nå hva det vil si å være filosof eller brahman, og de har virkeliggjort og sett meningen med å være dette.»