Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler om det som ingen kan regne ut

15.3. Tårer

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

«Det er umulig å regne ut når verden begynte, munker. Ingen kan vite når kretsløpet begynte for levende vesener, lenket til uvitenhet og bundet til begjær som de er. Hvor mener dere det er mest vann, munker? I alle de tårene dere har grått gjennom tidene fordi dere har opplevd triste hendelser, vært sammen med dem dere ikke liker eller vært skilt fra dem dere liker? Eller i de fire verdenshav?»

«Slik vi forstår din lære, Mester, er det mer vann i de tårene vi har grått gjennom tidene fordi vi har opplevd triste hendelser, vært sammen med dem vi ikke liker eller vært skilt fra dem vi liker, enn i de fire verdenshav.»

«Bra, munker! Godt svart! Fint at dere har forstått læren slik! Det er riktig at det er mer vann i de tårene dere har grått gjennom tidene fordi dere har opplevd triste hendelser, vært sammen med dem dere ikke liker eller vært skilt fra dem dere liker, enn i de fire verdenshav. Gjennom lange tidsrom har dere sett at mor dø. Dere har måttet være sammen med dem dere ikke liker og skilt fra dem dere liker. Og slike triste hendelser har fått dere til å gråte mer vann enn det finnes i de fire verdenshav. Gjennom lange tidsrom har dere sett far dø, dere har sett bror, søster, sønner og døtre dø. Dere har sett slektninger gå bort, dere har sett rikdom gå tapt og dere har opplevd sykdom. Dere har måttet være sammen med dem dere ikke liker og skilt fra dem dere liker. Og slike triste hendelser har fått dere til å gråte mer vann enn det finnes i de fire verdenshav.

Og hvorfor?

Fordi det er umulig å regne ut når verden begynte, munker. Ingen kan vite når kretsløpet begynte for levende vesener, lenket til uvitenhet og bundet til begjær som de er. Slik har dere opplevd smerter, lidelser og jammer i lange tider, og gravplassene har blitt større og større. Dette burde være nok til at dere slipper taket i alle ting her i verden, mister lysten på dem og gjør dere fri.»