Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler om og med om Kassapa

16.1. Tilfredshet

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Kassapa er tilfreds med en hvilken som helst kappe, munker, og han snakker rosende om det å være tilfreds med en hvilken som helst kappe. Han gjør ikke noe upassende eller usømmelig for en kappes skyld. Har han ikke noen kappe, bryr han seg ikke om det. Har han en kappe, så bruker han den uten å klamre seg til den, siden han ser farene ved dette og klokelig er innstilt på å gjøre seg fri.

Kassapa er tilfreds med den maten han får, munker, og han snakker rosende om det å være tilfreds med den maten han får. Han gjør ikke noe upassende eller usømmelig for å få en spesiell rett. Har han ikke noen mat, bryr han seg ikke om det. Har han mat, så spiser han den uten å klamre seg til den, siden han ser farene ved dette og klokelig er innstilt på å gjøre seg fri.

Kassapa er tilfreds med den boligen han får, munker, og han snakker rosende om det å være tilfreds med den boligen han får. Han gjør ikke noe upassende eller usømmelig for å få en spesiell bolig. Har han ikke noe sted å bo, bryr han seg ikke om det. Har han en bolig, så bruker han den uten å klamre seg til den, siden han ser farene ved dette og klokelig er innstilt på å gjøre seg fri.

Kassapa er tilfreds med de medisinene han får, munker, og han snakker rosende om det å være tilfreds med de medisinene han får. Han gjør ikke noe upassende eller usømmelig for å få en spesiell medisin. Har han ikke noen medisin, bryr han seg ikke om det. Har han medisin, så tar han den uten å klamre seg til den, siden han ser farene ved dette og klokelig er innstilt på å gjøre seg fri.

Derfor bør dere trene slik, munker:

‘Vi vil være tilfredse med en hvilken som helst kappe, og vi vil snakke rosende om det å være tilfreds med en hvilken som helst kappe. Vi vil ikke gjøre noe upassende eller usømmelig for en kappes skyld. Har vi ikke noen kappe, vil vi ikke bry oss om det. Har vi en kappe, så vil vi bruke den uten å klamre oss til den, siden vi ser farene ved dette og klokelig er innstilt på å gjøre oss fri.

På samme måte vil vi være tilfredse med den maten vi får, den boligen vi får og de medisinene vi får. Vi vil ikke gjøre noe upassende eller usømmelig for å få noen spesiell mat, en spesiell bolig eller en spesiell medisin. Har vi ikke noen mat, bolig eller medisin, vil vi ikke bry oss om det. Har vi mat, bolig og medisin, vil vi bruke disse uten å klamre oss til dem, siden vi ser farene ved dette og klokelig er innstilt på å gjøre oss fri.’

Slik bør dere trene, munker. Jeg vil oppfordre dere til å ta Kassapa og hans likemenn som forbilde og prøve å ligne på dem.»