Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler om og med om Kassapa

16.10. Nonnenes hus

Slik har jeg hørt det:

En gang holdt Kassapa den store til i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi. En morgen da Ananda hadde stått opp og kledd på seg og tatt kappe og bolle, gikk han bort til Kassapa og sa:

«Skal vi gå bort til nonnenes hus, Kassapa?»

«Gå du, Ananda min venn. Du er jo en mann med mange oppgaver.»

Ananda gjentok forslaget, men Kassapa svarte det samme. Men da Ananda for tredje gang satte fram forslaget, kledde Kassapa på seg, tok kappe og bolle og gikk bort til nonnenes hus mens Ananda gikk bak ham som hans lærling. Da han kom fram, satte han seg ned på en sitteplass som sto klar for ham. Mange av nonnene kom bort til ham, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så underviste, gledet, oppmuntret og inspirerte Kassapa dem med ord om læren. Deretter reiste han seg og gikk.

Men nonnen Tissa den fete var ikke fornøyd, og hun sa:

«Hvordan kan Kassapa den store driste seg til å forklare læren når den vise Ananda er til stede? Det er som om en nåleselger skulle prøve å selge nåler når nålemakeren er til stede! Slik drister Kassapa den store seg til å forklare læren når den vise Ananda er til stede!»

Kassapa fikk høre hva nonnen Tissa den fete hadde sagt, og spurte Ananda:

«Hvordan er det, min venn Ananda? Er jeg nåleselgeren og du nålemakeren? Eller er jeg nålemakeren og du nåleselgeren?»

«Tilgi den kvinnen, mester Kassapa. Hun var bare dum.»

«Kom nå, min venn Ananda, og ikke gi munkeordenen flere grunner til å granske deg. Hvordan var det, Ananda – da Mesteren sa at han kunne gå inn i første meditasjonstilstand når han ville – sa han da at det samme gjaldt for deg?»

«Nei, det gjorde han ikke.»

«Men han sa at det samme gjaldt for meg. Da han sa at han kunne gå inn i de øvrige meditasjonstilstandene når han ville – sa han da at det samme gjaldt for deg?»

«Nei, det gjorde han ikke.»

«Men han sa at det samme gjaldt for meg. Da han fortalte om de seks spesielle ferdighetene sine, sa han da at det samme gjaldt for deg?»

«Nei, det gjorde han ikke.»

«Men han sa at det samme gjaldt for meg. Den som tror at de seks spesielle ferdighetene mine lar seg skjule, kan like gjerne tro det er mulig å skjule en kjempestor elefant under et palmeblad, min venn.»

Nonnen Tissa den fete falt fra det opphøyde liv og forlot nonneordenen.