Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler om og med om Kassapa

16.13. Forfalskning av den sanne lære

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom Kassapa den store bort til ham, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa Kassapa:

«Hva er grunnen, Mester, hva er årsaken til at det tidligere var færre treningsregler, men flere munker som nådde fram til dyp innsikt? Hva er grunnen, hva er årsaken til at det nå til dags er flere treningsregler, men færre munker som når fram til dyp innsikt?»

«Det er riktig som du sier, Kassapa. Når det går tilbake med menneskene og når den sanne lære forsvinner, blir det flere treningsregler mens færre munker når fram til dyp innsikt. Men den sanne lære forsvinner ikke før en forfalskning av den sanne lære står fram i verden. Men når en forfalskning av den sanne lære står fram i verden, Kassapa, da forsvinner den sanne lære.

Det er akkurat som med gull, Kassapa. Ekte gull forsvinner ikke før uekte gull kommer i omløp. Men når uekte gull kommer i omløp, blir det ekte gullet borte. På samme måte forsvinner ikke den sanne lære før en forfalskning av den sanne lære står fram i verden. Men når en forfalskning av den sanne lære står fram i verden, Kassapa, da forsvinner den sanne lære.

Jordelementet får ikke den sanne lære til å forsvinne, Kassapa, og det gjør heller ikke vannelementet, ildelementet eller vindelementet. Men det kommer uforstandige mennesker, og det er de som får den sanne lære til å forsvinne. Det er som når et skip springer lekk, Kassapa. Da synker det. Men det er ikke slik den sanne lære forsvinner.

Det er fem negative faktorer som ødelegger den sanne lære og får den til å forsvinne. Hvilke fem? Det er når munker, nonner, legmenn og legkvinner mangler respekt for læreren og avviser ham, når de mangler respekt for læren, for fellesskapet av munker eller nonner, for treningsreglene eller for meditasjon og avviser disse. Det er de fem negative faktorene som ødelegger den sanne lære og får den til å forsvinne, Kassapa.

Det finnes også fem positive faktorer som styrker den sanne lære og får den til å bestå. Hvilke fem? Det er når munker, nonner, legmenn og legkvinner har respekt for læreren og aksepterer ham, når de har respekt for læren, for fellesskapet av munker eller nonner, for treningsreglene eller for meditasjon og aksepterer disse. Det er de fem positive faktorene som styrker den sanne lære og får den til å bestå, Kassapa.»