Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler om og med om Kassapa

16.2. Den som ikke har respekt for andre

Slik har jeg hørt det:

En kveld da Sariputta og Kassapa den store var i hjorteparken Isipatana i Baranasi, reiste Sariputta seg etter meditasjonen og gikk bort til Kassapa. De snakket litt sammen, og så satte Sariputta seg ned hos Kassapa. Så sa han:

«Det sies at den som ikke er iherdig og som ikke viser respekt for andre, er ute av stand til å oppnå full oppvåkning, min venn Kassapa. Han er ute av stand til å oppnå nibbana og ute av stand til å legge fra seg alle bindinger. Men den som er iherdig og viser respekt for andre, er i stand til å oppnå full oppvåkning. Han er i stand til å oppnå nibbana og han er i stand til å legge fra seg alle bindinger.»

«På hvilken måte er den som ikke er iherdig og som ikke viser respekt for andre, ute av stand til å oppnå full oppvåkning, min venn? På hvilken måte er han ute av stand til å oppnå nibbana og ute av stand til å legge fra seg alle bindinger? Og på hvilken måte er den som er iherdig og viser respekt for andre, i stand til å oppnå full oppvåkning? På hvilken måte er han i stand til å oppnå nibbana og til å legge fra seg alle bindinger?»

«Hvis en munk innser følgende: ‘I sinnet mitt finnes det ingen vonde og usunne elementer som kan gjøre skade hvis de skulle oppstå,’ eller hvis han innser: ‘I sinnet mitt finnes det vonde og usunne elementer som kan gjøre skade hvis de ikke blir borte igjen,’ eller hvis han innser: ‘I sinnet mitt finnes det ingen sunne elementer, og hvis de ikke oppstår, kan det gjøre skade,’ eller hvis han innser: ‘I sinnet mitt finnes det sunne elementer, og hvis de blir borte, kan det gjøre skade’, – hvis han ikke da handler iherdig ut fra slik innsikt, er han ikke iherdig.

Og hvordan viser han ingen respekt for andre? Hvis han innser disse tingene og ikke handler ut fra dette, viser han ingen respekt for andre. Da er han ikke iherdig og viser ingen respekt for andre, så da er han ute av stand til å oppnå nibbana og ute av stand til å legge fra seg alle bindinger.

Og hvordan er han iherdig og viser respekt for andre? Det gjør han ved å ta disse fire betraktningene på alvor. Slik er den som er iherdig og viser respekt for andre, i stand til å oppnå full oppvåkning, og slik er han i stand til å oppnå nibbana og til å legge fra seg alle bindinger.»