Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler om og med om Kassapa

16.4. Munker og vanlige mennesker

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Hva mener dere om dette, munker? Hva slags munk er verdig til å vandre blant vanlige mennesker? Hva slags munk er ikke verdig til å vandre blant vanlige mennesker?»

«Vi sitter ved dine føtter, Mester. Du er vår veileder og vår tilflukt. Det ville være bra om du ville forklare dette. Det vi hører fra deg, vil vi huske.»

Mesteren sa:

«Sett at en munk vandrer blant vanlige mennesker med denne holdningen: ‘De bør gi meg gaver og ikke være knuslete! De bør gi meg mange gaver, og ikke bare noen få! De bør gi meg gaver av god kvalitet, ikke av dårlig kvalitet! De bør gi meg noe nå med samme, og ikke somle! De bør vise respekt når de gir meg gaver, og ikke vise mangel på respekt!’

Hvis munken har en slik holdning og han ikke får noen gaver, blir han irritert. Og dermed blir han også misfornøyd og lite tilfreds. Det samme skjer hvis folk bare gir ham noen få gaver, eller om de gir ham gaver av dårlig kvalitet, somler med gavene eller viser mangel på respekt. En slik munk er ikke verdig til å vandre blant vanlige mennesker.

Men sett at en munk vandrer blant vanlige mennesker med denne holdningen: ‘Hvordan kan jeg gå og tenke på at de bør gi meg gaver og ikke være knuslete? At de bør gi meg mange gaver og ikke bare noen få? At de bør gi meg gaver av god kvalitet, ikke av dårlig kvalitet? At de bør gi meg noe nå med samme, og ikke somle? At de bør vise respekt når de gir meg gaver, og ikke vise mangel på respekt?’

Hvis munken har en slik holdning og han ikke får noen gaver, blir han ikke irritert. Og dermed blir han heller ikke misfornøyd eller lite tilfreds. Det samme skjer hvis folk bare gir ham noen få gaver, eller om de gir ham gaver av dårlig kvalitet, somler med gavene eller viser mangel på respekt. En slik munk er verdig til å vandre blant vanlige mennesker.

Kassapa vandrer blant vanlige mennesker med denne holdningen: ‘Hvordan kan jeg gå og tenke på at de bør gi meg gaver og ikke være knuslete? At de bør gi meg mange gaver og ikke bare noen få? At de bør gi meg gaver av god kvalitet, ikke av dårlig kvalitet? At de bør gi meg noe nå med samme, og ikke somle? At de bør vise respekt når de gir meg gaver, og ikke vise mangel på respekt?’

Siden Kassapa har en slik holdning og han ikke får noen gaver, blir han ikke irritert. Og dermed blir han heller ikke misfornøyd eller lite tilfreds. Det samme skjer hvis folk bare gir ham noen få gaver, eller om de gir ham gaver av dårlig kvalitet, somler med gavene eller viser mangel på respekt.

Slik bør dere trene, munker. Jeg vil oppfordre dere til å ta Kassapa og hans likemenn som forbilde og prøve å ligne på dem.»