Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler om og med om Kassapa

16.5. Alderdom

En gang da Mesteren var i Bambuslunden ved Rajagaha, kom Kassapa den store bort til ham. Han hilste høflig og satte seg ned ved siden av ham.

Mesteren sa:

«Du er gammel nå, Kassapa, og disse grove fillene du går i, er tunge. Derfor bør du heller kle deg i lettere kapper som borgerne her gir i gave, ta imot invitasjoner til å besøke dem og spise hos dem der, og bo her i nærheten av meg.»

«Jeg har bodd lenge i skogen og snakket varmt om å bo i skogen, Mester. Jeg har spist det jeg har fått, og jeg har snakket varmt om å spise dem man får. Jeg har gått i kappe sydd sammen av filler, og jeg har snakket varmt om å gå i en slik kappe. Jeg har bare eid tre kapper, og jeg har snakket varmt om å eie bare tre kapper. Jeg har vært nøysom, og jeg har snakket varmt om å være nøysom. Jeg har vært tilfreds, og jeg har snakket varmt om å være tilfreds. Jeg har bodd alene, og jeg har snakket varmt om å bo alene. Jeg har snakket varmt om å være fri og ubundet og om å være energisk og iherdig.»

«Hvilke fordeler ser du ved å leve slik, Kassapa?»

«Jeg ser to fordeler ved å leve på denne måten, Mester. Den ene er at jeg selv lever lykkelig her og nå. Den andre er at jeg viser omtanke for dem som kommer etter meg. De kan så lett få vrangforestillinger. Men hvis vet at den oppvåknedes elever har bodd lenge i skogen og snakket varmt om å bo i skogen, at de har spist det de har fått og har snakket varmt om å spise dem man får, at de har gått i kappe sydd sammen av filler og har snakket varmt om å gå i en slik kappe, at de har bare eid tre kapper og har snakket varmt om å eie bare tre kapper, at de har vært nøysomme og har snakket varmt om å være nøysom, at de har vært tilfreds og har snakket varmt om å være tilfreds, at de har bodd alene og har snakket varmt om å bo alene, at de har snakket varmt om å være fri og ubundet og om å være energisk og iherdig – da kan de finne fram til sannheten, og det vil være dem til nytte og glede i lang tid. Dette er de to fordelene jeg ser ved å leve på denne måten, Mester.»

«Det er bra, Kassapa, det er bra! Du har omtanke for andre mennesker, og du har omsorg for deres lykke. Du har medfølelse med verden og du tenker på guders og menneskers beste. Derfor skal du fortsette å gå i fillekappen din. Du skal fortsette å spise det du får og du skal fortsatt bo i skogen!»