Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler om vinning og heder

17.38–43. Seks korte tekster om far og andre

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Vinning, heder og berømmelse er skremmende, munker. De utgjør bitre og vonde hindringer for den som prøver å oppnå frihet fra alle bindinger. Jeg har sett at en person var fast bestemt på ikke å si noen løgn med vitende og vilje, ikke for sin fars … brors … søsters … sønns … datters … hustrus skyld engang. Men senere ble han så overveldet av tanker på vinning, heder og berømmelse at han løy med vitende og vilje.

Derfor er vinning, heder og berømmelse skremmende, munker. De utgjør bitre og vonde hindringer for den som prøver å oppnå frihet fra alle bindinger. Derfor bør dere trene slik, munker: ‘Hvis jeg oppnår vinning, heder og berømmelse, vil jeg slippe taket i dem. Hvis jeg ikke oppnår vinning, heder og berømmelse, skal ikke det gjøre meg trist til sinns.’ Slik bør dere trene, munker.»