Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler med Rahula

18.10. Gruppene med personlighetsfaktorer

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Hva mener du om dette, Rahula: Er former varige eller uvarige?»

«Uvarige, Mester.»

«Men det som er uvarig, er det godt eller vondt?»

«Vondt, Mester.»

«Men er det fornuftig å betrakte det som er uvarig, vondt og forgjengelig av natur som ‘dette er mitt, dette er meg, dette er mitt selv’?

«Nei, Mester.»

«Er følelser … identifikasjoner … reaksjoner … den skjelnende bevisstheten varig eller uvarig?»

«Uvarig, Mester.»

«Men det som er uvarig, er det godt eller vondt?»

«Vondt, Mester.»

«Men er det fornuftig å betrakte det som er uvarig, vondt og forgjengelig av natur som ‘dette er mitt, dette er meg, dette er mitt selv’?

«Nei, Mester.»

«Når den edles elev har lært mye, gir han slipp på former … følelser … identifikasjoner … reaksjoner … den skjelnende bevisstheten. Han slipper taket i dem og mister lysten på dem. Når han mister lysten på dem, blir han fri, og da vet han at det ikke oppstår noe nytt, at treningsveien er vandret til ende,—gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår.»