Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler med Rahula

18.12-20. De ni videre tekstene om former og så videre

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Hva mener du om dette, Rahula: Er synlige former varige eller uvarige … lyder … dufter … smaker … berøringer ….tanker

synbevisstheten … hørselsbevisstheten … duftbevisstheten … smaksbevisstheten … kroppsbevisstheten … sinnsbevisstheten

synpersepsjon … hørselspersepsjon … duftpersepsjon … smakspersepsjon … kroppspersepsjon … sinnspersepsjon

følelser betinget av syn … hørsel … duft … smak … kropp … sinn

identifikasjoner betinget av syn … hørsel … duft … smak … kropp … sinn

intensjoner betinget av syn … hørsel … duft … smak … kropp … sinn

begjær betinget av syn … hørsel … duft … smak … kropp … sinn

jordegenskapen …vannegenskapen … ildegenskapen … ildegenskapen … romegenskapen … bevissthetsegenskapen

former … følelser … identifikasjoner … reaksjoner … den skjelnende bevisstheten. Han slipper taket i dem og mister lysten på dem. Når han mister lysten på dem, blir han fri, og da vet han at det ikke oppstår noe nytt, at treningsveien er vandret til ende,—gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår.»