Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

10. Suriya

I Savatthi. Gudesønnen Suriya («Solen») var blitt fanget av titanenes konge, Rahu. Suriya kom til å tenke på Mesteren og uttalte disse versene:

«Jeg hyller deg, du oppvåknede helt,
du som har oppnådd fullkommen frihet!
Nå er jeg havnet i fangenskap!
Vær du min hjelp og tilflukt!»

Mesteren henvendte seg til titanenes konge, Rahu, og tok opp saken til gudesønnen Suriya med disse versene:

«Suriya søker hjelp og tilflukt
hos arahanten som har kommet fram til sannheten.
Slipp solen fri, du Rahu!
De oppvåknede har medfølelse med verden.
Så ikke sluk ham som bringer lys til den bekmørke verden,
den strålende og glødende solskiven,
du Rahu, som vandrer i himmelrommet!
Slipp min slektning Suriya fri, Rahu!»

Titanenes konge, Rahu, slapp gudesønnen Suriya fri og skyndte seg til titanenes kongen Vepacitti. Han ble stående skjelvende og med gåsehud ved siden av ham. Vepacitti sa til ham:

«Hvorfor står du her og skjelver av redsel?
Hvorfor ble du så redd og skremt
at du slapp Suriya fri
og skyndte deg hit så fort du kunne?»

Rahu svarte:

«Hvis jeg ikke hadde sluppet Suriya fri
da den oppvåknede uttalte sine vers til meg,
ville hodet mitt ha blitt sprengt i sju stykker
og jeg ville ikke ha funnet lykke her i livet!»