Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

11. Candimasa

I Savatthi. Tidlig en morgen kom gudesønnen Candimasa og lyste opp hele Jetalunden. Han gikk bort til Mesteren og hilste høflig på ham. Mens han sto der, uttalte han disse versene:

«De kloke og oppmerksomme
som samler sinnet om ett punkt i meditasjon,
de finner veien til trygghet,
som en hjort på myggfritt fjellbeite.

De kommer over til den andre bredden
som en fisk som bryter ut av garnet,
når de fordyper seg i meditasjon,
energisk og uten forstyrrende lidenskaper.»