Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

12. Vendu

Gudesønnen Vendu ble stående ved siden av Mesteren og uttalte dette verset: «Lykkelige er de menneskene
som har sittet i nærheten av Mesteren,
som har sluttet seg til Gotamas forsamling
og trener iherdig og flittig!»

Mesteren svarte:

«De som praktiserer den læren jeg gir,
som trener og mediterer iherdig,
og som ikke går lei etter en stund,
de unnslipper dødens herredømme.»