Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

13. Dighalatthi

Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha. Tidlig en morgen kom gudesønnen Dighalatthi og lyste opp hele Bambuslunden. Han gikk bort til Mesteren og hilste høflig på ham. Mens han sto der, uttalte han dette verset:

«En munk bør meditere med frigjort sinn
hvis han ønsker å oppnå sitt hjertes mål.
Når han kjenner verdens opphav og undergang,
blir han glad til sinns og henger ikke fast i det materielle.»