Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

14. Nandana

Gudesønnen Nandana ble stående ved siden av Mesteren og uttalte disse versene:

«Jeg spør deg, Gotama, for du er en klok mann.
Du er en Mester med innsikt og visdom,
og du farer ikke med noen hemmelig lære.

Hva slags person kan kalles moralsk?
Hva slags person kan kalles vis?
Hva slags person har lagt all lidelse bak seg?
Hva slags person vil selv gudene tilbe?»

Mesteren svarte:

«Den som har god moral og visdom
og som har utviklet seg selv,
som er konsentrert, oppmerksom

og glad i å meditere,
som har lagt alle verdens sorger bak seg,
som har kvittet seg med usunne tendenser i sinnet
og som bærer sitt siste legeme—

en slik person vil jeg kalle moralsk.
En slik person vil jeg kalle vis.
En slik person har lagt all lidelse bak seg.
En slik person vil selv gudene tilbe.»