Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

15. Candana

Gudesønnen Nandana ble stående ved siden av Mesteren og uttalte dette verset:

«Hvordan krysser man floden
natt som dag, uten å nøle,
uten å støtte seg til noe, uten å gripe noe,
uten å synke ned i dypet?»

Mesteren sa:

«Hvis man alltid har en etisk holdning
og er vis og godt konsentrert,
besluttsom og tapper, så krysser man
den floden som er så vanskelig å krysse.

Hvis man avstår fra sanselige tanker
og ikke binder seg til noen former,
og gir slipp på nytelser,
synker man ikke ned i dypet.»