Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

16. Vasudatta

Gudesønnen Vasudatta ble stående ved siden av Mesteren og uttalte dette verset:

«En munk bør legge bort alle sanselige lidenskaper
og vandre i full oppmerksomhet,
som om hodet hans skulle stå i brann
eller det skulle henge et sverd over ham.»

Mesteren svarte:

«En munk bør legge bort alle ideer om en sjel
og vandre i full oppmerksomhet,
som om hodet hans skulle stå i brann
eller det skulle henge et sverd over ham.»