Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

17. Subrahma

Gudesønnen Subrahma ble stående ved siden av Mesteren og uttalte dette verset:

«Jeg er alltid trist til sinns,
jeg er alltid stresset og deprimert
over at det jeg ønsker skal skje, ikke skjer,
mens det jeg ikke ønsker, stadig skjer.»

Mesteren svarte:

«Jeg ser ikke noe botemiddel for dette
annet enn oppvåkning og iherdig trening,
annet enn å være oppmerksom på hva du tenker
og annet enn å slippe taket i alt.»