Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

18. Kakudha

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Saketa, holdt han til i hjorteparken Anjanalunden. Tidlig en morgen kom gudesønnen Kakudha og lyste opp hele Anjanalunden. Han gikk bort til Mesteren og hilste høflig på ham. Mens han sto der, sa han:

«Er du glad, munk?»

«Hva har jeg vunnet, min venn?»

«Da er du kanskje trist, munk?»

«Hva har jeg tapt, min venn?»

«Da er du kanskje verken glad eller trist, munk?»

«Det stemmer, min venn.»

Kakudha sa:

«Du er kanskje ikke trist, munk,
og kanskje er du heller ikke glad.
Føler du deg ikke litt deprimert
her du sitter helt alene?»

Mesteren svarte:

«Jeg er ikke trist, du ånd,
og jeg er heller ikke glad.
Men jeg føler meg ikke deprimert
her jeg sitter helt alene.»

Kakudha:

«Hvorfor er du ikke trist, munk?
Hvorfor er du ikke glad?
Hvorfor føler du deg ikke deprimert
her du sitter helt alene?»

Mesteren:

«Det triste kan føre til glede,
og glede kan føre til tristhet.
En munk er verken glad eller trist.
Så nå vet du dette, min venn.»

Kakudha:

«Det er lenge siden jeg har sett
en brahman som har oppnådd det endelige nibbana,
en munk uten glede eller tristhet,
som har krysset verden
der så mange setter seg fast!»