Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

19. Uttara

I Rajagaha. Gudesønnen Uttara ble stående ved siden av Mesteren og uttalte dette verset:

«Alt liv vil ta slutt en gang.
Det ender alltid med døden.
Ingen kan fri seg fra å bli gammel.
Den som innser dette og er redd for å dø,
bør gjøre gode gjerninger som fører til lykke.»

Mesteren svarte:

«Alt liv vil ta slutt en gang.
Det ender alltid med døden.
Ingen kan fri seg fra å bli gammel.
Den som innser dette og er redd for å dø,
bør gi avkall på verdens fristelser
og rette blikket mot endelig fred.»