Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

2. Andre tekst om Kassapa

I Savatthi. Gudesønnen Kassapa ble stående ved siden av Mesteren. Mens han sto der, uttalte han dette verset:

«En munk bør meditere med frigjort sinn
hvis han ønsker å oppnå sitt hjertes mål.
Når han kjenner verdens opphav og undergang,
blir han glad til sinns og henger ikke fast i det materielle.»