Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

20. Anathapindika

Gudesønnen Anathapindika ble stående ved siden av Mesteren og uttalte disse versene:

«Dette er Jetalunden, der vismennenes forsamling ferdes,
der lærens kongen holder til, noe som gjør meg glad om hjertet.
Gjerninger, kunnskap og sannhet, et høyverdig og etisk liv,
dette er noe som gjør mennesket rent, ikke rikdom eller avstamning.

Derfor vil den som er klok og som ser hva som er hans eget beste,
utforske læren grundig, for på den måten blir han ren.
På samme måte som Sariputta er fremst i moral og indre ro,
bør en munk som har nådd fram til målet, regnes som den beste av alle.»

Slik talte gudesønnen Anathapindika. Så tok han høflig avskjed med Mesteren ved å gå medsols rundt ham og forsvant deretter på flekken.

Da natten var omme, fortalte Mesteren munkene hva som hadde hendt. Ananda grep ordet og sa:

«Så nå er altså Anathapindika blitt en gudesønn, Mester. Han var sterkt knyttet til Sariputta.»

«Bra, Ananda! Her har du trukket den riktige slutningen! Denne gudesønnen var nettopp Anathapindika.»