Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

23. Seri

Gudesønnen Seri ble stående ved siden av Mesteren og uttalte dette verset:

«Både guder og mennesker liker mat.
Men hvilken ånd er det som ikke liker mat?»

Mesteren svarte:

«Maten følger med dem som gir i tillit og glede,
både i denne verden og den neste.
Derfor bør man fri seg fra gjerrighet
og gi gaver uten å angre på det.
Gode gjerninger danner grunnlaget
for tilværelsen i den neste verden.»

«Godt sagt, Mester! Det var gode ord du sa, da du uttalte disse versene:

Maten følger med dem som gir i tillit og glede,
både i denne verden og den neste.
Derfor bør man fri seg fra gjerrighet
og gi gaver uten å angre på det.
Gode gjerninger danner grunnlaget
for tilværelsen i den neste verden.

Tidligere var jeg en konge ved navn Seri. Jeg ga mange gaver, jeg var en generøs velgjører og jeg roste dem som ga gaver. I de fire portene til hovedstaden min ga jeg gaver til filosofer, brahmaner, funksjonshemmede, fattige, veifarende og tiggere.

Kvinnene ved hoffet kom til meg og sa: ‘Du gir gaver, herre konge, men vi gir ikke noen gaver. Vi vil også gi gaver ved din hjelp, og gjøre gode gjerninger!’ Da tenkte jeg: ‘Jeg gir mange gaver, jeg er en generøs velgjører og jeg roser dem som gir gaver. Hva skal jeg svare når disse også vil gi gaver?’ Dermed ga jeg den første byporten til kvinnene ved hoffet. Der ga de gaver, og de gavene kom tilbake til meg.

Så kom adelsmennene i mitt følge til meg og sa: ‘Du gir gaver, herre konge, og kvinnene ved hoffet gir gaver, men vi gir ikke noen gaver. Vi vil også gi gaver ved din hjelp, og gjøre gode gjerninger!’ Da tenkte jeg: ‘Jeg gir mange gaver, jeg er en generøs velgjører og jeg roser dem som gir gaver. Hva skal jeg svare når disse også vil gi gaver?’ Dermed ga jeg den andre byporten til adelsmennene i mitt følge. Der ga de gaver, og de gavene kom tilbake til meg.

Så kom soldatene mine til meg og sa: ‘Du gir gaver, herre konge, kvinnene ved hoffet gir gaver og adelsmennene i ditt følge gir gaver, men vi gir ikke noen gaver. Vi vil også gi gaver ved din hjelp, og gjøre gode gjerninger!’ Da tenkte jeg: ‘Jeg gir mange gaver, jeg er en generøs velgjører og jeg roser dem som gir gaver. Hva skal jeg svare når disse også vil gi gaver?’ Dermed ga jeg den tredje byporten til soldatene mine. Der ga de gaver, og de gavene kom tilbake til meg.

Så kom brahmaner og borgere til meg og sa: ‘Du gir gaver, herre konge, kvinnene ved hoffet gir gaver, adelsmennene i ditt følge gir gaver og soldatene dine, men vi gir ikke noen gaver. Vi vil også gi gaver ved din hjelp, og gjøre gode gjerninger!’ Da tenkte jeg: ‘Jeg gir mange gaver, jeg er en generøs velgjører og jeg roser dem som gir gaver. Hva skal jeg svare når disse også vil gi gaver?’ Dermed ga jeg den fjerde byporten til soldatene mine. Der ga de gaver, og de gavene kom tilbake til meg.

Men så kom det noen bort til meg og sa: ‘Nå har jo ikke du noe sted å gi gaver, herre konge!’ Da sa jeg til dem: ‘Da skal halvparten av skatteinntektene fra de ytre provinsene sendes til palasset, og den andre halvparten skal gis som gaver til filosofer, brahmaner, funksjonshemmede, fattige, veifarende og tiggere.’

På den måten gjorde jeg gode gjerninger gjennom lange tider, Mester, og jeg har ikke kommet til slutten på dem ennå, for gode gjerninger og fruktene av dem har ført til at jeg får være tilsvarende lenge i himmelen. Derfor var det godt sagt, Mester! Det var gode ord du sa, da du uttalte disse versene:

Maten følger med dem som gir i tillit og glede,
både i denne verden og den neste.
Derfor bør man fri seg fra gjerrighet
og gi gaver uten å angre på det.
Gode gjerninger danner grunnlaget
for tilværelsen i den neste verden.»