Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

24. Ghatikara

Ghatikara:

«Sju munker oppnådde frihet
og kom til Aviha-himmelen.
De hadde kvittet seg med lidenskap og hat
og krysset den klebrige verden.

Hvem var de som krysset sumpen,
dødens rike som er så vanskelig å krysse?
Hvem hadde lagt av seg sitt jordiske hylster
og kom opp til gudenes rike?

Det var Upaka og Palaganda,
og den tredje var Pukkusati.
Bhaddiya og Khandadeva
og Bahuraggi og Singiya.
De la av seg sitt jordiske hylster
og steg opp til gudenes rike.»

Mesteren:

«Du taler vel om disse sju
som kom seg fri fra Maras lenker.
Hvilken lære hadde de erkjent
da de brøt tilblivelsens lenker?»

Ghatikara:

«Ingen annen enn din egen lære, Mester!
Intet annet enn ditt budskap!
Dette var den læren de hadde erkjent
da de brøt tilblivelsens lenker.

Læren om hvordan subjekt og objekt
opphører uten at noe blir tilbake.
Dette var den læren de hadde erkjent
da de brøt tilblivelsens lenker.»

Mesteren:

«Du taler dype ord. De er vanskelige
å forstå og vanskelige å innse.
Hvem har du hørt denne læren fra
som du uttaler her?»

Ghatikara:

«Tidligere var jeg pottemaker i Vehalinga.
Jeg var kjent som pottemakeren Ghatikara.
Jeg tok meg av min mor og min far
og var legmannstilhenger av Kassapa.

Jeg avsto fra seksualitet og materielle goder
og levde det høyverdige liv.
Jeg var en av deres venner i landsbyen.
Derfor vet jeg at de sju munkene fant frigjøring.
De kvittet seg med lidenskap og hat
og krysset den klebrige verden.»

Mesteren:

«Slik var det. Det var som du sier, Bhaggava.
Tidligere var du pottemaker i Vehalinga.
Du var kjent som pottemakeren Ghatikara.
Du tok deg av din mor og din far
og var legmannstilhenger av Kassapa.

Du avsto fra seksualitet og materielle goder
og levde det høyverdige liv.
Du var en av mine venner i landsbyen.»

Slik var det den gangen.
Det var gamle venner som møttes.
Begge hadde utviklet sitt sinn
og bar sitt siste legeme.