Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

28. Nandavisala

Gudesønnen Nandavisala ble stående ved siden av Mesteren og uttalte dette verset:

«Denne tingen på fire hjul og med ni åpninger
som er full av grådighet og født av gjørme—
hvordan skal den klare seg, du store helt?»

Mesteren sa:

«Skjær over reimer og bånd,
ønsker, grådighet og ondskap»
Når du har skåret over grådigheten
ved roten, skal den klare seg bra.»

Note: Fire hjul: gå, stå, sitte, ligge. Ni åpninger: De ni kroppsåpningene