Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

29. Susima

I Savatthi gikk Ananda bort til Mesteren og hilste høflig på ham før han satte seg ned hos ham. Mesteren sa:

«Liker du også Sariputta, Ananda?»

«Hvis det er noen som ikke liker Sariputta, Mester, må han være barnslig, fordervet, tilbakestående eller full av vrangforestillinger. Sariputta er en vismann, Mester. Han har en visdom som er stor og omfattende. Han har smilende visdom, og hans visdom er skarp, hurtig og analytisk. Han er en mann av få ønsker. Han er tilfreds, glad i å være alene og følger ikke mengden. Han er iherdig, han både gir råd og lytter til råd, og han er kritisk og godtar ikke ondskap. Så hvis det er noen som ikke liker Sariputta, Mester, må han være barnslig, fordervet, tilbakestående eller full av vrangforestillinger.»

«Slik er det, Ananda, slik er det. Hvis det er noen som ikke liker Sariputta, må han være barnslig, fordervet, tilbakestående eller full av vrangforestillinger. Sariputta er en vismann, Mester. Han har en visdom som er stor og omfattende. Han har smilende visdom, og hans visdom er skarp, hurtig og analytisk. Han er en mann av få ønsker. Han er tilfreds, glad i å være alene og følger ikke mengden. Han er iherdig, han både gir råd og lytter til råd, og han er kritisk og godtar ikke ondskap. Så hvis det er noen som ikke liker Sariputta, Ananda, må han være barnslig, fordervet, tilbakestående eller full av vrangforestillinger.»

Mens Sariputta ble rost på denne måten, kom gudesønnen Susima bort til Mesteren. Han hilste høflig på ham og ble stående ved siden av ham. Så sa han:

«Slik er det, Mester, slik er det. Hvis det er noen som ikke liker Sariputta, må han være barnslig, fordervet, tilbakestående eller full av vrangforestillinger. Sariputta er en vismann, Mester. Han har en visdom som er stor og omfattende. Han har smilende visdom, og hans visdom er skarp, hurtig og analytisk. Han er en mann av få ønsker. Han er tilfreds, glad i å være alene og følger ikke mengden. Han er iherdig, han både gir råd og lytter til råd, og han er kritisk og godtar ikke ondskap. Så hvis det er noen som ikke liker Sariputta, Mester, må han være barnslig, fordervet, tilbakestående eller full av vrangforestillinger. Og hvor jeg enn går i gudesønnenes forsamling, hører jeg Sariputta bli rost på samme måte!»

Da gudesønnene i Susimas følge hørte hvordan Sariputta ble rost, ble de overmåte glade og lykkelige. De glitret og strålte i mange forskjellige farger. Det var som når en strålende vakker juvel, en smaragd av førsteklasses kvalitet med åtte velslepne fasetter, gjennomsiktig, pur og ren og perfekt på alle vis blir lagt på et hvitt klede og blir liggende og glitre og stråle. Slik glitret og strålte gudesønnene i Susimas følge av glede da de hørte hvordan Sariputta ble rost.

Det var som når et smykke av pureste gull som var blitt tilarbeidet og polert av en dyktig gullsmed blir lagt på et hvitt klede og blir liggende og glitre og stråle. Slik glitret og strålte gudesønnene i Susimas følge av glede da de hørte hvordan Sariputta ble rost.

Det var som når morgenstjernen glitrer og stråler på skyfri himmel utpå høsten etter at regntiden er over. Slik glitret og strålte gudesønnene i Susimas følge av glede da de hørte hvordan Sariputta ble rost.

Så uttalte gudesønnen Susima dette verset om Sariputta for Mesteren:

«Sariputta er anerkjent som vismann,
en mann som aldri hisser seg opp.
en mild mann med få ønsker,
en mann med god selvbeherskelse,
som med rette fortjener Mesterens ros.»

Mesteren svarte:

«Sariputta er anerkjent som vismann,
en mann som aldri hisser seg opp.
en mild mann med få ønsker,
en mann med god selvbeherskelse,
en som med rette fortjener sin lønn.»