Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

30. Elevene til forskjellige sektledere

Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha, kom gudesønnene Asama, Sahali, Nika, Akotaka, Vegabbhari og Manavagamiya, som alle hadde vært elever av andre sektledere, til parken like før morgengry, og de lyste opp hele parken med sin stråleglans. Så gikk de bort til Mesteren og hilste høflig på ham. Gudesønnen Asama sa fram dette verset om Purana Kassapa:

«Kassapa sier at den som dreper
andre eller gir dem sår,
ikke opplever vonde resultater,
men heller ikke noen gode resultater.
Denne læren kan man stole på.
Han er en lærer som fortjener respekt.»

Deretter sa gudesønnen Sahali dette verset om Makkhali Gosala:

«Han beskytter seg med askese og strenge øvelser,
han unngår å snakke og diskutere med folk.
Han avstår fra usannheter og snakker bare sant.
En slik mann gjør nok ikke noe galt.»

Deretter sa gudesønnen Nika dette verset om Nigantha Nataputta:

«En munk som er klok og utfører strenge øvelser,
som er godt beskyttet av firfoldig vern
overfor det han ser, hører og tenker,
han begår nok ingen feil.»

Gudesønnen Akotaka sa dette verset om flere sektledere:

«Pakudha, Katiyana, Nigantha,
Makkhali og Purana likeså
er alle læremestere som må kalles filosofer.
De står nok ikke langt unna fullkommenheten.»

Gudesønnen Vegabbhari svarte Akotaka med dette verset:

«En ussel sjakal kan gjøre hva den vil,
men kommer aldri på nivå med en løve.
En naken og løgnaktig læremester
med tvilsom atferd kommer aldri på nivå med de gode.»

Den onde Mara fôr inn i Vegabbhari og uttalte dette verset framfor Mesteren:

«De som har iført seg menneskeskikkelse,
som anbefaler askese og strenge øvelser
mens de er nøye med å leve i ensomhet,
de gir de riktige rådene, for selv om de
er dødelige, har de gudenes verden som mål.»

Mesteren forsto at det her var Mara som talte, så han svarte med dette verset:

«Former her eller i den neste verden,
eller former som stråler i himmelrommet—
når du roser disse, Namuci (Mara),
så bruker du dem som agn for å lokke i døden.»

Da uttalte gudesønnen Manavagamiya dette verset om Mesteren:

«Folk i Rajagaha sier at Vipula er det høyeste fjellet der.
Hvittoppen er det fremste fjellet i Himalaya,
og solen er det fremste himmellegemet.
Havet er den største ansamlingen av vann
og månen lyser sterkere enn noen stjerne.
I verden med alle dens guder
regnes den oppvåknede som den fremste.»