Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

4. Magadha

I Savatthi. Gudesønnen Magadha ble stående ved siden av Mesteren. Mens han sto der, uttalte han dette verset:

«Hvor mange lys er det som lyser opp verden
slik at alt blir lyst og klart?
Vi har kommet for å spørre deg om dette, Mester.
Vi vil gjerne høre hva du har å si.»

Mesteren svarte:

«Det er fire lys som lyser opp verden.
Noe femte lys finnes ikke.
Solen skinner om dagen, månen lyser om natten.
Ilden kan lyse både dag og natt her og der.
Men det beste lys av dem alle
er lyset fra den fullkomment oppvåknede.»