Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

5. Damali

I Savatthi. Tidlig en morgen kom gudesønnen Damali og lyste opp hele Jetalunden. Han gikk bort til Mesteren og hilste høflig på ham. Mens han sto der, uttalte han dette verset:

«En brahman bør trene flittig og iherdig
for å fjerne sanselige lyster,
så ikke det skal skje noen ny tilblivelse.»

Mesteren svarte:

«En brahman trenger ikke anstrenge seg,
for han har gjort det som skal gjøres.
Så lenge en mann ikke finner fast grunn i elva,
må han streve og kave med armer og bein.
Men når han finner fast grunn og kommer i land,
er han kommet trygt over og trenger ikke å streve mer.

Med denne lignelsen vil jeg vise
at den som har utslettet sine negative tendenser,
som er klok og som vet å meditere,
har nådd slutten på fødsel og død, Damali.
Han er kommet trygt over og trenger ikke å streve mer.»