Tekster fordelt etter tema 2

Boken med vers

Samtaler med gudesønner

6. Kamada

I Savatthi. Gudesønnen Kamada ble stående ved siden av Mesteren. Mens han sto der, sa han:

«Vanskelig å gjennomføre, ytterst vanskelig å gjennomføre, Mester.»

Mesteren svarte:

«De som samler tanken
og holder fast på den etiske trening,
de gjennomfører det
som er vanskelig å gjennomføre.
Den som går ut i hjemløshet
finner en tilfredshet som bringer lykke.»

«Men det er så vanskelig å finne tilfredshet, Mester!»

Mesteren sa:

«De som liker å la tanken falle til ro
de finner det som er vanskelig å finne.
Det er de som liker å utvikle sinnet
både natt og dag.»

«Men det er så vanskelig å konsentrere sinnet, Mester!»

Mesteren sa:

«De som liker å la sansene falle til ro,
de konsentrerer det som er vanskelig å konsentrere.
Det er de edle som skjærer over dødens garn
og vandrer videre.»

«Men det er så vanskelig å vandre den bratte veien, Mester!»

Mesteren sa:

«De edle vandrer den bratte vei
som er så vanskelig å gå, Kamada.
Men de som ikke er edle
de tumler hodekulls utfor.
For de edle er veien lett,
for det som er bratt
er lett for den edle.»