Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler som inneholder lignelser

20.1. Mønsåsen

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren holdt til i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, henvendte han seg til munkene og sa:

«Munker!»

«Ja, Mester,» svarte munkene.

Mesteren sa:

«På samme måte som alle takbjelkene i et spissgavlet hus møter mønsåsen, støtter den og er koblet til den, har alle usunne sinnstilstander sin rot i uvitenheten. De støtter uvitenheten og er koblet til uvitenhet. Derfor bør dere trene slik, munker:

‘Vi vil praktisere uten å henfalle til latskap.’

Slik bør dere trene, munker.»