Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler som inneholder lignelser

20.3. Slekten

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«På samme måte som det er lett for tyver og røvere å herje med en slekt der det er mange kvinner og få menn, er det lett for vesener som ikke er mennesker, å herje med en munk som ikke har praktisert og utviklet frigjøring av sinnet gjennom vennlighet.

Og på samme måte som det er vanskelig for tyver og røvere å herje med en slekt der det er få kvinner og mange menn, er det vanskelig for vesener som ikke er mennesker, å herje med en munk som har praktisert og utviklet frigjøring av sinnet gjennom vennlighet. Derfor bør dere trene slik, munker:

‘Sinnet vårt skal bli frigjort gjennom vennlighet, og vennligheten skal være vår vei og vårt grunnlag som vi skal stå fast på, idet vi praktiserer den iherdig.’

Slik bør dere trene, munker.»