Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler som inneholder lignelser

20.5. Spydet

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Tenk dere et spyd med en skarp odd, munker. Så kommer en mann og sier at han skal bøye, brekke og knekke dette spydet med bare nevene. Tror dere han vil klare det, munker?»

«Nei, Mester.»

«Og hvorfor ikke?»

«Det er ikke lett å bøye, brekke og knekke et skarpt spyd med bare nevene, Mester. Han kommer til å slite seg ut eller skade seg selv før han klarer noe slikt.»

«På samme måte er det med en munk som har praktisert og utviklet frigjøring av sinnet gjennom vennlighet. Hvis et vesen som ikke er menneske, prøver å rokke ved en slik munk, kommer han bare til å slite seg ut eller skade seg selv før han klarer noe slikt. Derfor bør dere trene slik, munker:

‘Sinnet vårt skal bli frigjort gjennom vennlighet, og vennligheten skal være vår vei og vårt grunnlag som vi skal stå fast på, idet vi praktiserer den iherdig.’

Slik bør dere trene, munker.»