Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler med munker

21.10. Munken Thera

En gang da Mesteren var ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha, var det en munk ved navn Thera som var eneboer, og han snakket også varmt om eneboerlivet. Han gikk alene til landsbyen for å motta matgaver, og han vendte tilbake alene. Han satt alene og gikk alene i meditasjon. Da gikk mange munker til Mesteren og fortalte at denne munken Thera var eneboer og snakket varmt om eneboelivet.

Mesteren vendte seg mot en av munkene og sa:

«Gå til Thera og si at Mesteren ber ham komme!»

«Ja vel, Mester,» svarte munken og gjorde som han var bedt om.

Thera kom, hilste høflig på Mesteren og satte seg. Mesteren sa til ham:

«Er det sant, Thera, at du er eneboer og snakker varmt om eneboerlivet?»

«Ja, Mester.»

«På hvilken måte er du eneboer, og på hvilken måte snakker du varmt om eneboerlivet?»

«Jeg går alene til landsbyen for å motta matgaver, Mester, og jeg vender tilbake alene. Jeg sitter alene og går alene i meditasjon. På den måten er jeg eneboer og snakker varmt om eneboerlivet.»

«Da er du eneboer, Thera. Jeg sier ikke at du ikke er det. Men hør godt etter, så skal jeg forklare hvordan eneboerlivet blir fullkomment.»

«Ja vel, Mester.»

«Så hvordan blir eneboerlivet fullkomment, Thera? Det er når du ikke jager etter det svunne, ikke higer etter det uoppnådde, og har full kontroll over følelser og lidenskaper i forbindelse med du oppnår her og nå. Slik blir eneboerlivet fullkomment, Thera.»

Slik talte Mesteren. Deretter la han til:

«Den som overvinner alt, som er klok og forstår alt,
som ikke blir hengende ved noe som helst,
som slipper taket i alt og frir seg fra begjær,
han vil jeg kalle en virkelig eneboer.»