Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler med munker

21.12. Vennene

En gang da Mesteren var i Savatthi, kom to munker bort til ham. De var venner av Kappina den store og bodde sammen med ham. Da Mesteren så at de nærmet seg, sa han til munkene:

«Ser dere de to munkene som kommer der, som er venner av Kappina den store og bor sammen med ham, munker?»

«Ja, Mester.»

«Disse munkene er meget begavet, munker. Det er ikke lett å finne noe mål som de ikke allerede har nådd. De har fullført han den høyere trening, den som unge menn av god familie med rette forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten for, og dette er noe de ser selv og virkeliggjør her og nå.»

Slik talte Mesteren. Deretter la han til disse versene:

«Disse munkene er gode venner
og lenge har de ferdes sammen.
Den gode lære ferdes med dem,
den læren som den oppvåknede har forkynt.

De har fått god opplæring av Kappina
i den læren de edle har forkynt.
De bærer sitt siste legeme
og har beseiret Mara og hele hans hær!»