Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.107. Filosofer

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Det finnes fem involveringsgrupper, munker. Hvilke fem? Det er primærsanseinntrykkinvolveringsgruppen, følelsesinvolveringsgruppen, idenfikasjonsinvolveringsgrtuppen, reaksjonsinvolveringsgruppen og bevissthetsinvolveringsgruppen. De filosofene og brahmanene som forstår fordelene og ulempene med disse fem involveringsgruppene, og som også forstår hvordan man frir seg fra dem, de har selv innsett og virkeliggjort frukten av det å være filosof eller brahman. De som ikke forstår dette, oppnår ikke denne frukten.»