Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.114. Visdom

En gang da Mesteren var i Savatthi, kom en munk bort til ham, hilste høflig og satte seg. Så sa han:

«Jeg hører folk snakker om visdom, Mester. Hva er denne visdommen? I hvilken grad har man visdom?»

«Den edles elev som har fått opplæring, forstår primærsanseinntrykkene, han forstår hvordan primærsanseinntrykkene oppstår, hvordan primærsanseinntrykkene tar slutt og veien til at primærsanseinntrykkene skal ta slutt. Han forstår følelsene … identifikasjonene … reaksjonene … den skjelnende bevisstheten, han forstår hvordan den skjelnende bevisstheten oppstår, hvordan den skjelnende bevisstheten tar slutt og veien til at den skjelnende bevisstheten skal ta slutt. Dette kalles visdom, munk, og i den grad har han visdom.»